Sevgi ATALAY - Sarıyer Belediyesi Eski Başkan Yardımcısı