Savcıları harekete geçirecek rapor

Savcıları harekete geçirecek rapor
AK Parti Meclis Üyesi Cemil Özbalta, Sarıyer Belediyesi hakkında savcıları harekete geçirebilecek bir rapor hazırladı.

Özbalta’nın raporuna göre Şükrü Genç belediyeyi 3 yılda 45 milyon TL borca sokmuş. Ayrıca Özbalta’nın sonradan değiştirildiğini iddia ettiği Denetim Komisyonu raporunda da şok iddialar yer alıyor. İmar Müdürlüğü’nde aynı standartlarda bazı yerler için farklı imar harçları alındığını ileri süren Özbalta, “Buraların projelerinin hangi mimarlar tarafından çizildiği araştırılırsa belediyenin nasıl zarara uğratıldığına çok rahat ulaşılacaktır. Ayrıca özel kalemden 4 takım elbise için 35 bin TL ödenmiştir” dedi.

Denetim komisyonu raporuna şerh koyan AK Parti’li Özbalta raporunda; “Denetleme Komisyonu olarak Sarıyer Belediyesi'ni denetlerken, anlaşılır bir şekilde ilgili birimler evrak, belge ve bilgileri bizlerle ilettiler. Bu bilgi ve belgeler doğrultusunda hazırlamış olduğumuz raporumuzun sonradan değiştirildiğini görmekteyim. Bunu kabul edilemez bulmaktayım ve Sarıyer halkının kendi belediyesi ile ilgili öğrenmesi gereken gerçek ve objektif bilgileri aşağıda sıralamak kaydı ile şerhimi koyuyorum” dedi.

Ciddi iddiaların olduğu raporda şu ifadeler yer alıyor:
Sarıyer Belediyesi 2011 yılında Temsil ve Tanıtma Gideri olarak 3.350.463._TL gider yapmıştır. Borçlu bir belediyede bu çok fazla bir gider.

Tedavi ve cenaze giderleri olarak 6.861._TL harcandığı tespit edilmiştir. Sarıyer Belediyesi başka alanlarda yaptığı müsrif harcamaları yaparken halkın olağan ihtiyaçları kısıtlamıştır.

Borçlu bir belediye Ramazan ve yaz etkinliklerinde ses sanatçılarına ve aksesuarlarına 328.482.TL ücret ödememelidir.

Özel Kalem Müdürlüğü'nde mal alımlarında 4 kalem takım elbise alımına 35.000._TL. ödenmiştir. Halkın parası zayi olmuştur.

Sarıyer Belediyesi bir kafeteryayı işletmecisine işlettirmeyerek belediyeyi aylık 5.000._TL den, 14 ay X 5.000.TL den = 70.000._TL zarar uğratmıştır.

29.03.2009 yılında taşeron firma elaman sayısı 811 iken, 31,12,2011 yılı itibari ile taşeron firma elaman sayısı 1.208 kişiye çıkartılmıştır. Elaman sayısı 397 kişi artmıştır.

Belediye aynı işi 2009 yılında 811 kişi ile yaparken 2011 yılı arasında taşeron işçi sayısı 397 kişi artarak Sarıyer Belediyesi maddi kayba uğratılmıştır.

Sarıyer Belediyesi'nin ihaleye çıkardığı bazı işlerin, yaklaşık maliyet hesap cetvelleri ile firmaların yapmış olduğu birim fiyat cetvelleri arasında rakamsal farklılıklar tespit edilmiştir.

Birim fiyat, cetveller arasındaki farklılıklardan dolayı belediye Milyonlarca lira zarar uğratılmıştır.

İki ayrı ihalede başka hiçbir firma, ihaleye girmemek kaydı ile 2.152.111._TL ve  1.741.000._TL, Toplamda  3.893.111._TL hizmet işi ihalesini ayrı, ayrı iki ayrı firmaya vererek belediye zarara uğramıştır.

Belediye zarara uğratılmış
İmar konusunda, aynı bölgede 500 m2 inşaat ruhsatı için 306.000.TL alınırken, aynı bölgede 500 m2 inşaat ruhsatı için 61.000._TL alınmıştır. Yine aynı bölgede 500 m2 inşaat ruhsatı için 18.000._TL alınmak kaydı ile ruhsat harçları arasındaki tutarsızlık tespit edilmiştir. İmarda Sarıyer Belediyesi milyonlarca lira zarara uğratılmıştır.

Belediye 3 yılda 45 Milyon TL borçlandırılmış
Belediyemizin net borcu aşağıda döküldüğü gibidir.

2008 Yılında   105.016.000._TL ile 2009 yılına devir etmiştir.
2009 Yılında   128.913.000._TL
2010 Yılında   131.331.000._TL
2011 Yılında   150.194.000._TL olarak artmıştır.

2008 yılından bugüne kadar olan üç yılda Sarıyer Belediyesi 45.178.000._TL borçlandırılmıştır. Bu şimdiye kadar Sarıyer Belediyesi'nin en çok borçlandırıldığı  dönem olmuştur.

Sarıyer Belediyesi'nin kurulduğundan 2008 yılına kadar olan borçlanmanın üçte biri kadardır. Sarıyer Belediyesi borç yükü hafiflememiş olup bilinçsiz harcamalarla üçte bir artırılarak belediye görülmemiş borç yükü altına sokulmuştur.

Bu borç dökümü aşağıdaki gibidir:
Ticari Borçlar (Esnaf Borçları)     15.520.315._TL
Emanete Yabancı Kaynaklar        6.886.332._TL
Ödenecek Vergiler                   40.870488._TL
Ödenecek SSK                          9.407.511:_TL
Fonlar                                      5.768.038._TL
Kamu İadeleri Payları                3.753.021._TL
Gelecek Aylara ait Giderler            972.474._TL
Taksitlenmiş Borçlar                67.016.620._TL
           ---- ------------------
TOPLAM :                                     150.194.502._TL dır.

SONUÇ OLARAK:
Yukarıda sayılan nedenler ile Sarıyer Belediyemizin uğramış olduğu büyük zararlar karşında.

1 - Belediye yatırımlarını dikkatli yapıp borç ödenmesine ağırlık vermedi.

2 - Sarıyer belediyesi Vergi Borçlarını vergi affı kapsamına sokmayarak belediyeyi milyonlarca zarar uğratmıştır.

3 – Fazladan Taşeron işçi alımları, ve fiyat farkları Sarıyer belediyesini milyonlarca zarar uğratmıştır.

4 - Özel kalem Müdürlüğünde başkanlığa  4 kalem takım elbise alımına 35.000._TL. ödenmiştir. Bu büyük bir israftır.  

5 – Sarıyer Belediyesi borcu fazla olan bir belediyedir. Temsil ve Tanıtma giderlerin 3.350.463._TL olmamalı daha az bütçe ayırmalıdır.

6 - Ramazan ve yaz etkinliklerinde Ses sanatçılarına 328.482.¬_TL ücret ödenmiştir. Borçlu bir belediye daha çok tasarruf yapmalıdır.

7 – İnşaat ruhsat harçları aynı bölgelerde ayni metre karelerde çok farklı ücretler alınmakta. Belediye Milyonlarca zarara uğratılmıştır.

8 – Daha önce kiraya verilen bir parkın işletmecisine belediye olarak haksız yere işletmesi önlenerek belediye Büyük miktarda zarara uğratılmıştır. Küçük işletmecileri korunmalı belediye zarar uğratılmamalıdır.

9 – Belediye hizmet ve mal alımlarında ki ödemelere dikkat etmemiştir. Bazı firmalar ödemelerinde korunmuş ve eşit diğer firmalardan fazla ödeme yapılmıştır.

10 – Belediye gelirlerini yeteri kadar dikkatli kullanmayıp, Belediye bilinçsiz şekilde borçlandırılmaktadır.  Gelecek kuşaklara büyük borçlar bırakılmaktadır.

Bu haber toplam 1326 defa okunmuştur
HABERE YORUM KAT