Spine Towers için ön incelemeye ret

Spine Towers için ön incelemeye ret
Soma Holding yetkilileri ve kamu görevlileri hakkında imar kirliliği suçu ve görevi kötüye kullanma suçlamasıyla savcılığa yapılan şikayet işleme konulmadı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Üyesi Hüseyin Sağ’ın Maslak’taki 56 katlı Spine Tower kulesiyle ilgili müteahhit Soma Holding yetkilileri ve kamu görevlileri hakkında imar kirliliği suçu ve görevi kötüye kullanma suçlamasıyla savcılığa yaptığı şikayet işleme konulmadı.
 
Hürriyet'in haberine göre; İl İdare Kurulu 2 İBB yetkilisi, eski İmar ve Şehircilik eski Daire Başkanı Ahmet Erhan Gökal ile eski İmar Müdürü Vedat Şahin yönünden ön inceleme talebini reddetti, sorumluluğun binanın daha önce sınırları içinde bulunduğu Şişli Belediyesi ile sonradan dahil edildiği Sarıyer Belediyesi’nde olduğunu öne sürdü.
 
İMAR KİRLİLİĞİNDEN SUÇ DUYURUSU
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na 22 Mayıs 2014’te başvuran CHP’li meclis üyesi Hüseyin Sağ, Soma Holding yetkilileri ve kamu görevlileri hakkında “onaylı projeye aykırı yapı ve suça göz yumma” iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Başvuruda Soma Holding iştiraki Tilaga İnş. Gayrimenkul A.Ş’.nin eskiden Şişli, şimdi Sarıyer sınırları içindeki Spine Towers’ın onaylı projedeki emsalin üstünde imara aykırı inşa edildiği savunularak şöyle denildi:
“Parselin inşaat emsal değeri 2.00’dir. Ancak imar planları ve plan notuna göre araziden kamuya terk edilmesi gereken alan terkedilmediği gibi bu alanlar inşaatın imalinde de emsal değeri olarak kullanılmıştır. Bina tesisat katları normal kat olarak tefriş edilip, tesisat kat yükseklikleri normal kullanılmıştır.  Bina tesisat atları normal kat olarak tefriş edilip, tesisat kat yükseklikleri normal kat yüksekliklerinin seviyesine getirilmiştir. Binanın çatı piyesi onaylı projesine aykırıdır. İskan edilmemesi gereken bodrum katları iskan edilebilir şekilde düzenlenmiştir. Binanın kontür ve gabarisi onaylı projesine aykırıdır.”
 
İBB TOPU İKİ CHP’Lİ BELEDİYEYE ATTI
Savcılık soruşturma izni için şikayet edilen görevlilerin kurumlarına yazı yazdı. İl Mahalli İdareler Müdürlüğü’nün 16 Aralık 2014 tarihinde İstanbul Valiliği’ne gönderdiği yanıtta bir müfettiş görevlendirildiği belirtilerek şöyle denildi:
“İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı tarafından mezkur ve diğer iddialar dahilinde, İmar Kanunu ile İstanbul İmar Yönetmeliği hükümleri uyarınca gerekli tetkikin yapılması ve bilgi verilmesi hususunda ilçe belediyelerine ait olduğu, mamafih ilçe belediyelerince gönderilen cevabi evrakta şikayete konu yapı ile ilgili iddialar tetkik edilmeksizin, hususiyetle yapı/tadilat ruhsatlarının ve yapı kullanma izin belgesinin tanzim edildiğinin belirtildiği, dolayısıyla İBB Başkanlığı görevlileri açısından, adli yönden sorumluluk oluşturabilecek herhangi bir somut halin bulunmadığı anlaşılmıştır. 8 Aralık 2014 tarihli araştırma raporunda İBB İmar ve Şehircilik eski Daire Başkanı Ahmet Erhan Gökal ile eski İmar Müdürü Vedat Şahin hakkında Memurlar ve Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre ön inceleme yaptırılması gerekmediği belirtildiğinden, iddiaların işleme konulmaması…”
 
İBB müfettişinin görevlendirilmesini eleştiren Hüseyin Sağ, soruşturmanın iki ilçe belediyesi yönünden sürdüğünü belirtiyor.

Bu haber toplam 3309 defa okunmuştur
HABERE YORUM KAT