Mashattan'a iskan soruşturması

Mashattan'a iskan soruşturması
Belediye'nin arşivinden çıkmayan iskan belgeleri belediye düzenlemiş gibi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne gönderilmiş.

Taşyapı’nın Mashattan konutlarıyla ilgili “yapı kullanma izin-iskân belgesi”, Şişli Belediyesi’nin arşivinden çıkmadı. Oysa şirket, belediyenin düzenlediği öne sürülen belgeleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne göndermiş.

Cumhuriyet'ten Aykut Küçükkaya'nın haberine göre; CHP’nin Başbakanlık’a yaptığı başvuru büyük bir skandalı ortaya çıkardı. Taşyapı’nın ünlü Mashattan konutlarıyla ilgili “yapı kullanma izin-iskân belgesi” Şişli Belediyesi’nin arşivinden çıkmadı. Oysa şirket Şişli Belediyesi tarafından düzenlendiği öne sürülen “ıslak imzalı 10 adet yapı kullanma izin-iskân belgesini”; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne göndermişti. Bunun üzerine İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, şirketin gönderdiği belgelerle Şişli Belediyesi’ne bir kez daha “Yapı kullanma izni verdin mi?” diye sordu.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün belediyeden aldığı yanıt “Şişli İmar Arşivimizde iskân izni ile ilgili herhangi bir kayda rastlanılmamıştır. Söz konusu yere Yapı Kontrol Müdürlüğümüzce Yapı Kullanma İzin Belgesi verilmemiştir” oldu. Bu yanıt üzerine İmar ve Şehircilik Müdürlüğü şirketin sunduğu “ıslak imzalı belgeleri” savcılığa gönderdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü soruşturma hâlâ sürüyor.

İlk başvuruya yanıt yok

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin CHP’li meclis üyesi Hüseyin Sağ’ın Başbakanlık İletişim Merkezi’ne (Bİ- MER) yaptığı başvuruya 17 Kasım 2017 (3 gün önce) tarihinde yanıt verildi. Sağ, başvurusunda “ilk yaptığı başvuruya yanıt verilmediğinin” altını çizerek “Mashattan’ın iskân belgesi var mı” diyerek sorusunu yineledi.

3 gün önce yanıt geldi

BİMER, ikinci başvurunun 3 gün önce İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından yanıtlandığını bildirdi. İşte, son olarak Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin yıkılıp yerine AVM ve rezidans yapacak olan projesiyle kamuoyunun gündeminden düşmeyen Taşyapı’nın ünlü Mashattan konutlarıyla ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden gelen resmi yanıt:

* ‘Arşivimizde yok’ - “Bahsi geçen İstanbul ili, Sarıyer ilçesi, Maslak Mahallesi, 2 Pafta, 1 Ada, 135 Parsel sayılı taşınmaz ile ilgili olarak 10 Şubat 2015 tarihli yazımız ile Şişli Belediye Başkanlığı’ndan ‘Taşınmaza ait Yapı Kullanma İzin Belgesi ve Tadilat Yapı Ruhsatı gibi belgelerin Belediyemize gönderilen imar işlem dosyasında bulunmadığı, bu gibi belgelerin halen Kurumunuz arşivinde bulunması halinde ivedi olarak ıslak imzalı asıl nüshalarının gönderilmesi’ istenmiş olup, Şişli Belediye Başkanlığı’nın 16 Şubat 2015 tarih, 6107 sayılı cevabi yazısında ‘İlgi yazınız gereği Sarıyer Maslak Mahallesi, 2 Pafta, 1 Ada, 135 Parsel sayılı taşınmaz ait tadilat görmüş ruhsat bilgileri aşağıda belirtilmiş olup, bahse konu parsele ait arşivimizde yapılan tetkik ve araştırmalarda İskân (yapı kullanma izin) Belgesi bulunamamıştır’ denilmiştir...”

* ‘Şirket ıslak imzalı belgeler sundu’ - “Daha sonra parsel üzerindeki yapı grubunun müteahhidi Taşyapı İnşaat ve Taahhüt Sanayi Ticaret A.Ş. tarafından belediyemize verilen ilgi ‘23.02.2015 tarih, 4507571-7156/1141 kayıt sayılı’ dilekçede ise ‘Sarıyer İlçesi, Maslak Mahallesi, 2 Pafta, 1 Ada, 135 Parsel’de bulunan taahhüdümüz altındaki yapılara ait, Şişli Belediyesi tarafından düzenlenmiş 28 Mart 2014 tarihli 10 adet ıslak imzalı Yapı Kullanma İzin Belgesi dilekçe ekinde sunulmuş olup, dosyasına konulması hususunu arz ve talep ederim’ denilmesi ve dilekçede zikredilen ıslak imzalı 10 (On) adet Yapı Kullanma İzin Belgesi’nin dosyaya sunulması üzerine...”

* ‘Çelişkili bir durum var!’ - “24 Şubat 2015 tarihli yazımız ile Şişli Belediye Başkanlığı’ndan ‘16 Şubat 2015 tarihli yazınızla işlem dosyasında bulunmadığı bildirilen ve Taşyapı İnşaat ve Taahhüt Sanayi Ticaret A. Ş. tarafından belediyemize verilen ilgi 23 Şubat 2015 tarihli dilekçe ekinde sunulurken kurumunuz çalışanlarının imzasını taşıdığı ifade edilen 10 (On ) adet ıslak imzalı Yapı Kullanma İzin Belgesi’nin örnekleri yazımız ekinde sunulmuş olup, gelinen noktada ortaya çıkan çelişkili durum nedeniyle...”

* ‘Belediye: İzin vermedik’ - “Bundan sonra dosya üzerinden devam edecek uygulamada kurumumuzca tesis edilecek işlemlerde tereddüt hasıl olduğundan, bu çelişkili durumu giderme adına gerekli incelemenin yapılarak tarafımıza ivedi olarak bilgi verilmesi” istenmiş ve Şişli Belediye Başkanlığı Yapı Kontrol Müdürlüğü’nün 6 Mart 2015 tarihli yazısı ile de ‘Maslak Mahallesi, 2 Pafta, 1 Ada, 135 Parsel sayılı yerle ilgili Şişli İmar Arşivimizde iskân izni ile ilgili herhangi bir kayda rastlanılmamıştır. Söz konusu yere Yapı Kontrol Müdürlüğümüzce Yapı Kullanma İzin Belgesi verilmemiştir’ denilmiştir...”

Belgeler savcılıkta

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, belediyenin ‘izin vermedik’ yanıtı üzerine Taşyapı’nın sunduğu belediyeden aldığını öne sürdüğü ıslak imzalı izin belgeleri savcılığa gönderdi. Böylece 10 adet belge, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu’nun “27 Mart 2015 tarih, 2015/38566 Soruşturma sayılı yazısı” ile yürütülen soruşturmaya dahil oldu. Soruşturma kapsamında Savcılığın İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden istediği “Mashattan konutlarına ilişkin kat karşılığı inşaat sözleşmesi, yapı kullanım izin belgesi, inşaat ruhsatı” dosyaya girdi.

Milyon dolarlık dairelerin projesi

Emrullah Turanlı’nın patronu olduğu Taşyapı’nın Maslak’taki ‘’Mashattan’’ projesi 33 katlı 10 bloktan oluşuyor. Taşyapı’nın internet sitesinde Mashattan, “Toplam 140 dönüm arazi üzerine kurulmuş olan Mashattan projesi, 10 dönümlük bina yerleşimi ve içerisinde gölet keyfi yapmanıza olanak sağlayan 130 dönümlük doğal yaşam alanından oluşmaktadır. Gelişmiş teknolojik sistemleri ile yapılandırılan 33 katlı 10 kuleden oluşan Mashattan’da, 85 metrekareden başlayan daire alternatifleri bulunmaktadır” diye tanıtılıyor. Yaşamın başladığı Mashattan’da 1+1 daireler yaklaşık 750 bin TL’den, diğer daireler ise 500 bin dolarla 1 milyon dolar arasında alıcı buluyor.

CHP, çelişkiyi yargıya taşıyacak

CHP’li Sağ bugün savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi: “İskân belgesinin olmadığı açıktır. Ancak alıcılara satışlarda kat mülkiyeti tapusu verilmiştir. İskan belgesi olmayan bir projede nasıl kat mülkiyeti tapusu verilmiştir? Gözüküyor ki iskân belgesi yok. Şişli ve Sarıyer Tapu Müdürlüğü öncelikle kat mülkiyeti tapularını iptal etmek zorunda. Tekrar kat irtifakı tapusu vermeli, yasal olarak bu yapılmalı. İskan belgesi olmadığı için elektrik ve suyun şantiye fiyatı üzerinden alınması gerekir. Ticari birimler, market vb. işletme ruhsatlarının iptal edilmesi gerekir. Kat malikleri bile dava açmış...”

Bu haber toplam 10103 defa okunmuştur
HABERE YORUM KAT