Garipçe kalesi KİRALIK

Garipçe kalesi KİRALIK
Kültür ve Turizm Bakanlığı çözümü buldu. Kaderine terk ettiği tarihi Garipçe kalesini 49 yıllığına kiralık verecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Boğazı'na yapılacak 3. köprü güzergâhında yer alan Sarıyer ilçesinin şirin köyü Garipçe'nin, kaderine terk edilmiş durumdaki tarihi kale ve kulesini 49 yıllığına kiraya verecek.  Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Garipçe Kale ve Kulesi'ni 14 Ağustos 2008'de Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsis etti. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı da kale ve kulenin 5225 sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanunu kapsamında ''Kültürel Amaçlı Özel Tesis'' olarak yerli girişimcilere kullandırılması için duyuru yayımladı.   Buna göre, Garipçe Kalesi ve Kulesi, müze, çok amaçlı salon, sergi salonları, sanat atölyeleri, sanat galerileri, kütüphane, arşiv ve dokümantasyon merkezi veya halk kültürü araştırma, eğitim ve uygulama merkezi veya kültür ve sanat araştırma ve uygulama merkezi gibi kültürel üniteler ile müze mağazacılığı, kafeterya ölçeğindeki yeme ve içme üniteleri, açık ve kapalı otopark gibi ticari ve sosyal işlevli mekânlar olarak 49 yıllığına kiraya verilecek.

Girişimciler, 30 Haziran saat 16.30'a kadar şartnamede belirtilen bilgi ve belgeleri Kültür ve Turizm Bakanlığı genel evrakına (Eski Sayıştay Binası/Ulus) verecek. Başvuruya esas ayrıntılı bilgi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Teşvik ve Tescilli Yapılara Yardım Dairesi Başkanlığından (2. Meclis Binası 06100 Ulus/Ankara) alınabilecek.  Başvurular, İnceleme Komisyonu tarafından değerlendirilecek. İnceleme Komisyonu,  başvuruların değerlendirilmesi sonucunda taşınmazların, başvuru sahiplerine tahsis edilip edilmeyeceğine karar verecek.

9 BİN 10 METREKARELİK ALAN
Şartnamede yer alan bilgilere göre, İstanbul 3 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen 9 bin 10 metrekarelik kale ve kulenin, kültürel amaçlı fonksiyonlarla kullanabileceğine karar verdi.

Kurul, ancak analitik rölöve ve restitüsyon projeleri değerlendirilmeden kültürel amaçlı işlevin alt başlıklarını ve mimari restorasyon programını belirlemek mümkün olamayacağından rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin birlikte değerlendirilmesi ile ortaya çıkabileceğini kararlaştırdı.

Çevre ve Orman Bakanlığı da 10 Eylül 2009'da alanın kesinleşmiş orman tahdidi dışında kaldığı, 5225 Sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanunu kapsamında kullandırılmasında ormancılık çalışmaları bakımından kültürel faaliyet çalışmaları açısından herhangi bir sakınca bulunmadığını Kültür ve Turizm Bakanlığına iletti.

Garipçe Kalesi ve Kulesi'ni kullandırma bedeli, ilk yıl için 14 bin 160 lira olacak. Kullandırma bedeli yıllık ve peşin olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı Merkez
Saymanlığına ödenecek. Tespit edilen yıllık kira bedeli daha sonraki yıllar için her yıl Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ilan edilen Üretici Fiyatları Endeksi'nde meydana gelen artış oranının bir yıl önceki kullanım bedeli ile çarpımı suretiyle bulunacak miktarın, önceki yıl kullanım bedellerine ilavesi suretiyle arttırılarak tahsil edilecek.

Kullandırma dönemi içerisinde, çevre düzenleme projesinin uygulanması aşamasında güvenlik ve yangınla ilgili her türlü önlem, yatırımcı tarafından alınacak. Kullandırma ve tescil işlemlerine ait giderler, yatırımcı tarafından ödenecek.  Bakanlığın, sözleşmenin bitiminde, teşvik unsuru yatırım faaliyetleri gereği yapılan restorasyon uygulamaları ile elde edilen ve anıt eserin özgün mimari fonksiyonları dışında kalan müdahalelerden kültür varlığının arındırılması ve kullandırma öncesi dönemdeki özgün mimari fonksiyonlara dönüştürmesini talep hakkı saklı kalacak. Yatırımcı, Garipçe Kalesi üzerinde Boğaziçi Geri Görünüm Bölgesi Uygulama İmar Planı'na göre hiçbir inşaat yapamayacak.

Bu haber toplam 7432 defa okunmuştur
HABERE YORUM KAT