Fakir Baykurt Öykü Yarışması'nın sonuçları açıklandı

Fakir Baykurt Öykü Yarışması'nın sonuçları açıklandı
Sarıyer Belediyesi’nin düzenlediği, ortaokul, lise ve yetişkin kategorisinde toplam 450 öykünün yer aldığı ‘Fakir Baykurt Öykü Yarışması’ sonuçlandı.

Edebiyata verdiği önemle adından sıkça söz ettiren Sarıyer Belediyesi’nin düzenlediği ‘Fakir Baykurt Öykü Yarışması'na Türkiye'nin yanı sıra Avrupa’dan da öyküler geldi. Amatör yazarların büyük ilgi gösterdiği yarışmada; 1. ve 2. kategorinin seçici kurul üyeleri arasında; Hanım Karavelioğlu, Ceren Mansuroğlu, Ayhan Yeşiltaş, Murat Gürbüz yer alırken, 3. ve 4. Kategori de ise Hülya Soyşekerci, Halil Genç ve Kadir Yüksel vardı. Yarışmanın Ortaokul Kategorisinde Hamza Ensar Ünal “Geceleyin Okunan Hikâye” adlı eseriyle; Lise Kategorisinde İnci Mina Varol “Ağlar Ağlatır” eseriyle; Yetişkin Kategorisinde Hande Çiğdemoğlu “Otlu Gözleme” adlı çalışmasıyla; Fakir Baykurt Öykü Kitabı Ödülünde ise Mustafa Orman “Ovada Paldır Küldür” adlı eseri ile birinci oldu.

Dünyayı etkisi altına alan coronavirüs önlemleri kapsamında oldukça hassas davranan Sarıyer Belediyesi her yıl düzenlediği birçok etkinliği erteledi ya da iptal etti. Bu etkinliklerden biri de düzenli olarak gerçekleştirilen ve Fakir Baykurt Öykü Yarışması’nın ödül törenini de kapsayan “Edebiyat Günleri”ydi. Pandemi dolayısı ile bu yıl tören de ileri bir tarihe ertelendi.

2020 FAKİR BAYKURT ÖYKÜ YARIŞMASI’NDA DERECEYE GİREN YARIŞMACILARIN LİSTESİ

Fakir Baykurt Öykü Yarışması’na birinci kategoride (ortaokul) 51 öykü, ikinci kategoride (lise) 62 öykü, üçüncü kategoride (yetişkin) 337 öykü, dördüncü kategoride (Fakir Baykurt Öykü Kitabı) 78 kitap olmak üzere toplam 450 öykü ve 78 öykü kitabı katıldı.

Seçici kurulun yaptığı değerlendirme sonucunda dereceye giren yarışmacılar, öyküleri ve gerekçeli kararları ise aşağıdaki gibi:

 

  1. KATEGORİ (ORTAOKUL KATEGORİSİ):

 

1. Hamza Ensar Ünal

Eser Adı:  Geceleyin Okunan Hikâye

ÖDÜL GEREKÇESİ: Kitapların dünyasında yaşamanın insanın varoluşuna sağladığı erdemler ile okumanın ve yazmanın getirdiği anlamsal arayış,  düş ile gerçeğin iç içe geçtiği fantastik ve sağlam bir anlatı yapısı oluşturacak biçimde, akıcı ve etkileyici anlatımı nedeniyle ödüle değer görülmüştür.

 

2.    Zeynep Özdemir

Eser Adı:  Barışa Dönen Tekerlekler

ÖDÜL GEREKÇESİ: Evrensel bir temayı ele alması; iyilik, cesaret ve dayanışma duygularını yalın ve akıcı bir üslupla anlatması ve yüceltmesi nedeniyle ödüle değer görülmüştür.

 

3.     Ece Naz Keleş

Eser Adı: Bulutların Güneşi

ÖDÜL GEREKÇESİ: Farklı sanat disiplinleri arasında uyum ve birlikteliğin yakalanması, sanatçı ruhun ortaya çıkarılması yönünde gösterilen çaba ve yardımlaşmanın duygu sömürüsüne yol açmadan iyimser ve umut dolu bir bakış açısıyla anlatılması nedeniyle ödüle değer görülmüştür.

 

Mansiyon: Elif Duman

Eser Adı: Kurumuş Yaprakların Arasında Yeşili Aramak

ÖDÜL GEREKÇESİ: Savaş nedeniyle yaşanan zorunlu göç gibi evrensel ve güncel bir temanın ele alınması, ülkeler arası komşuluk ilişkilerinde dayanışmanın öneminin vurgulanması, öykü türünün gerektirdiği unsurların başarıyla kullanılması, gerçekçi ve etkileyici bir anlatımın hâkim olması nedenlerinden ötürü ödüle değer görülmüştür.

 

  1. KATEGORİ (LİSE KATEGORİSİ):

 

1.İnci Mina Varol   

Eser Adı: Ağlar Ağlatır

ÖDÜL GEREKÇESİ: Kasaba yaşamına özgü çarpıcı bir olayı balıkçılar, midye avcıları, arayıcılar ve barakalardaki zorlu yaşam mücadelesini merkeze alarak,  olayın kişisel dram ve sosyal gerçekçi yönlerini de ihmal etmeden, yapı unsurlarına mekânsal motifleri sindirerek özgün, başarılı ve etkileyici bir anlatım sergilemesi yönüyle ödüle değer bulunmuştur.

 

2.   Sueda Dirlik

Eser Adı: Yıldızın Düşüşü

ÖDÜL GEREKÇESİ: Güncel ve toplumsal bir sorun olan iş cinayetleri konusunu, başarılı psikolojik tahlillerle oluşturduğu inandırıcı atmosfer içerisinde ele alması, olayın bir çocuk duyarlılığıyla çarpıcı bir anlatıma dönüştürülmesi nedeniyle ödüle layık görülmüştür.

 

3.   Sevilay Arslan

 

Eser Adı: Şükür ve Sabır

 

ÖDÜL GEREKÇESİ: Mahalle kültürü ve insanlar arasındaki dayanışma, zorlukların karşısında umut ve sabırla direnme ve geçmişle hesaplaşmada, farklı bir teknik kullanarak olay örgüsünü dramatik, doğal ve yalın bir anlatıya dönüştürmedeki başarısı nedeniyle ödüle değer görülmüştür.

 

Mansiyon: Dilan Durmaz

Eser Adı: Zemheri

ÖDÜL GEREKÇESİ: Sevdiklerini mutlu etme adına söylenen bir yalanın yarattığı vicdani acıların, mektup tekniğinin olanaklarından faydalanılarak başarılı bir olay örgüsüne dönüştürülmesi,  anlatımın samimiyeti ve etkileyiciliği nedeniyle ödüle değer görülmüştür.

 

3. KATEGORİ (YETİŞKİN KATEGORİSİ):

Seçici Kurul yaptığı değerlendirmede birinci, ikinci, üçüncü ve mansiyona ikişer eseri layık görerek ve ödülü iki eser arasında paylaştırıldı.

 

  1. Hande Çiğdemoğlu

Eser Adı: Otlu Gözleme

ÖDÜL GEREKÇESİ: Toplumu oluşturan önemli kurumlardan ailenin içindeki etkileşimlere ışık tutan yazar; bireyin hayal ettiği mutlu bir gelecek ile yaşadıkları arasındaki ilişkileri çarpıcı bir dille kaleme almış. İç ses anlatımıyla farklı zaman diliminde yaşananları kurgusal bütünlükle bir arada değerlendiren yazar, güzel olan duygulara hak ettiği değeri vererek okuyucunun zihninde tartışma açmayı başarıyor.

 

  1. Taner Demir

Eser Adı: Kebap

ÖDÜL GEREKÇESİ: Kırsal kesimin insanlarını sahici bir dile anlatan yazar, betimlemeleriyle, diyaloglarıyla kişilerinin yaşayan karakterler olmasını sağlamasının yanında, yoksulluğun içerisinde çocuğun dünyasıyla büyüklerin dünyasını buluşturmayı başarıyor. İyi bir kurgu ve öykülemeyle, görüntüye, dramatik olana yaslanarak yalın, aynı zamanda devingen bir dille anlatmak isteği atmosferi oluşturabiliyor.

 

2.   Emine Seçinti

Eser Adı: Özdeki Su

ÖDÜL GEREKÇESİ: Bilimsel ve akılcı bakışla insani ve duygusal bakışın, bir bilim insanının iç dünyasındaki çatışmasını abartıdan uzak, sade bir kurguyla anlatan yazar; dili sağlam temellere oturtarak kişilerini oluşturmayı sağlarken, öykülemede ve atmosfer oluşturmada okuyucuyu etkilemeyi başarıyor.

 

2.   Burhan Şehit

Eser Adı: Sabah Aydınlanır Hep

ÖDÜL GEREKÇESİ: Darbelerin toplumda yarattığı korku ve kaygıların ortaya çıkarttığı içgüdüsel savunu dürtüsünü ele alan yazar; her insanın içinde var olan “iyi olma” hallerini sakin bir dille, sade bir duygusallıkla anlatmayı başarıyor.

 

3.    Devrim Ateş

Eser Adı: Yabancı

ÖDÜL GEREKÇESİ: Öykü kişisinin gözlemlerini, bilinmezliğe olan ilgisini sabırla ele alan yazar, öyküsünün sonuna kadar merakla okunmasını sağlıyor. Farkında olmadan bir ev kedisinin iç ses konuşmalarının izini süren okuyucu; doğanın, insan davranışlarının farklı bir algıyla gözlemlenmesine tanıklık ediyor. Kaygılar, insanlarınki kadar sahici ve algılar farkında olamadığımız kadar duyarlıklı.

 

3. Sibel Apaydın

Eser Adı: Bu Son

ÖDÜL GEREKÇESİ: Bir yandan gündelik yaşamın dayattıklarıyla boğuşup bir yandan da sanatın içinde kalabilmenin, sanatçı olabilmenin sıkıntısını anlatan yazarın; yer yer alaysamalı bir anlatımı tercih ederek derinlikli bir bakış oluşturmaya çalıştığını görüyoruz. Kurgusunda bazı boşluklar olsa da, kişilerinin canlılığını sağlayarak, öykülemede, atmosfer oluşturmada başarılı olabiliyor.

 

4.   Mansiyon:

Meltem Kesilmiş Barkın

Eser Adı: Araf’ta

ÖDÜL GEREKÇESİ: Yazarın, birbiriyle hiçbir bağlantısı olmayan iki kadının yaşamlarına tuttuğu ayna öykünün ana temasını oluştururken; kadınların yaşamlarından alınan kesitler minik öykülerle desteklenerek zenginleştiriliyor ve kadın olmanın ayırt edici duyarlılığı, duygusal imgelerle derinleştirilerek ayakaltındaki bir bank aracılığıyla okuyucuya başarıyla yansıtılıyor.

 

4.   Mansiyon:

Oğulcan Barış Canikoğlu

Eser Adı: Dekadans

 

ÖDÜL GEREKÇESİ: Yazar, gerçekçi gözlemlerini fantastik arka planla besleyerek insanın bencilliğini yansıtmak gibi zor bir konuya eğilmiş. İnsanın kendine ait olanı kutsarken, başkasına ait olanı yok sayan sefil algıyı, başarıyla yorumluyor.

 

  1. KATEGORİ (FAKİR BAYKURT ÖYKÜ KİTABI ÖDÜLÜ)

 

Mustafa Orman

Eser Adı: Ovada Paldır Küldür

ÖDÜL GEREKÇESİ: Öyküler içinde gizlenen öykülerle ilerleyen eser, sayfalarda katmanlar halinde yavaş yavaş açılıyor ve her biri bağımsız birer öykü olduğu sanılan olaylar bütünleşerek tek bir öyküye dönüşüyor. Bu durum okuyucuda, öykülerin bir bütün olarak yeniden okunması isteği yaratıyor.
Öykü kişilerinin pişmanlıklarını, vicdani sarsılmalarını, zaaflarını, heyecanlarını, hayal kırıklıklarını ve dürtülerini okuyucuya başarılı bir şekilde hissettiren yazar; kişilik oluşturmakta sabırlı, incelikli, özenli davranıyor.  İyimser olmayı çıkış noktası olarak ele alırken, sarsıcı insan ilişkilerini ve olaylar örgüsünü başarılı bir ustalıkla bir araya getirmeyi başarıyor.
Bütün bunların yanında anlattığı olayları edebiyat duyarlılığından uzaklaşmadan kavrayan yazarın, anlatımındaki özen, dili kullanmadaki çeşitlilik, betimlemelerdeki imge zenginliği ve öyküleri yansıtılan kişilerin sahiciliği kayda değer bulunmuştur.

 

Bu haber toplam 29452 defa okunmuştur
HABERE YORUM KAT