Canarıkan’dan, Zeybek’e cevap var

Canarıkan’dan, Zeybek’e cevap var
AK Parti İBB Meclis Üyesi Halil Canarıkan, Gökan Zeybek’in İBB Meclisi’nde yaptığı konuşmaya cevap verdi.

AK Parti İBB Meclis Üyesi Halil Canarıkan, CHP Grup Sözcüsü Gökan Zeybek’in İBB Meclisi’nde yaptığı konuşmaya cevap verdi. Canarıkan, yaptığı açıklamada Zeybek’in konuşmasında yanlış ve eksiklerin olduğunu belirtti.

İşte Halil Canarıkan’ın gazetemize gönderdiği açıklamanın tam metni:

İBB ve Sarıyer Belediye Meclis üyesi olarak, İBB ve Sarıyer Belediyesinin değerli meclis üyesi Sayın Gökan ZEYBEK Beyin,  İBB Meclisi CHP Grup Sözcüsü olarak İBB’nin bir yıllık faaliyet raporunu eleştirdiği konuşmasında,  Sarıyerlileri yakından ilgilendiren 2 konuda vermiş olduğu beyanlardaki eksik ve yanlışları düzeltmek istiyorum.

1- Darüşşafaka, Metro İstasyonu üzerine yapılması gereken kültür merkezi ile nikâh salonu konusu kendilerinin de bildiği gibi; Söz konusu kültür merkezi ile nikâh salonu yapılacağı alan mülkiyeti Sarıyer Belediyesine aitken Sarıyer Belediye Başkanlığının Meclis Kararı ile işbu arsayı İstanbul Büyükşehir Belediyesine 30 yıl süreyle karşılıksız olarak tahsis etmiştir.

Darüşşafaka istasyonu, istasyon yapısı üzerine 3 katlı kamu hizmet binası yapılabilecek şekilde projelendirilmiş olup, söz konusu projeler İstanbul III no’lu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun onayına sunulmuş bilahare Kurul projenin 1 kat düşürülerek ve emsal de 0.80 ile sınırlandırarak tadil edilmesini ve yeniden avam projenin Kurula sunulmasını talep etmiştir.

Bu arada Sarıyer Belediye Başkanımız, İBB Ulaştırma daire Başkanımızla görüşerek, projenin tekrar Kurula sunulma işleminin uzun zaman alacağını belirterek kültür merkezi ile nikâh salonu yapılmasını Sarıyer belediyesince yapılmasını talep etmişler ve bu istekte İstanbul Büyükşehir Belediyesince kabul görmüştür.
Görüldüğü üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi projeyi yapmam demiyor. İyi niyetle projenin Kurul tarafından onaylanmasını bekliyor.

Tahmin ediyorum ki Sayın Zeybek, Sarıyer Belediye Başkanımızın yapmış olduğu görüşmeden ve talepten haberdar değildir.

2-Darüşşafaka’ya metro çıkışı verilmemiş!
Yine bilindiği üzere, darüşşafaka istasyonu  ile darüşşafaka yolu caddesi arası yaya yürüme yolu bağlantısının yapımı için İstanbul Metrosu Darüşşafaka İstasyonu'ndan, mülkiyeti TİSK Mikro Cerrahi Rekonstrüksiyon Vakfı’na ait olan 61 pafta., 387 ada, 28 ve 42 parseller altından Darüşşafaka Yolu Caddesine yaya yürüme yolu bağlantısının yapılarak İstanbul Büyükşehir Belediyesine bedelsiz olarak devri ve bu yürüme yolundan anılan parseller üzerinde yer alan Acıbadem Hastane Binasına yeraltından giriş-çıkış verilmesi ile ilgili inşaat, tescil, kira işletme v.b. koşullarını belirlemek amacıyla  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, TİSK Mikro Cerrahi Rekonstrüksiyon Vakfı ve  Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. arasında bir protokol tanzim edilerek imzalanmıştır.

İşbu protokolün Amacı;
Darüşşafaka Mahallesi yolcularının Büyükdere Caddesini dolaşmaksızın Darüşşafaka  İstasyonuna doğrudan erişimlerinin sağlanması için Darüşşafaka Yolu Caddesinden Metro İstasyonuna yer altı yaya yürüme yolunun yapılması ve söz konusu yaya yürüme yolundan Acıbadem Hastanesi’e giriş-çıkış verilmesi amaçlanmaktadır. Planı ekte görülen söz konusu yaya yürüme yolu, 2 etap halinde inşa edilecek olup 1.Etap: Darüşafaka İstasyonu- Acıbadem Hastanesi arasını (138m.), 2.Etap: Acıbadem Hastanesi-Darüşşafaka Yolu Caddesi arasını (172m.) kapsayacaktır.

Yine işbu söz konusu protokol gereğince;
• 1. Etap Yeraltı yaya yürüme yolunun inşaatı her türlü masrafı ACIBADEM tarafından yüklenilerek yapılacak ve İBB’ye devredilecektir
• 2. Etap yapılıncaya kadar Darüşşafaka İstasyonu ile Darüşşafaka Yolu  Caddesi arasındaki yaya ulaşımı, müllkiyeti İBB’ye ait olan 61 pafta. 387 ada, 10 parsel (Tarihi Su Galerisi)  üzerinden sağlanacaktır.
• TİSK Mikro Cerrahi Rekonstrüksiyon Vakfı, 28 no.lu parseli 3. şahıslara kiraladığında kiracı  her halükarda 2.Etap kapsamındaki geçiş yapısını her türlü masrafını yüklenerek yapılacak ve İBB’ye devredilecektir

Görüldüğü üzere bu konuda da Sayın Zeybek yanılmaktadır. Darüşşafaka istasyonu  ile Darüşşafaka yolu caddesi arası yaya yürüme yolu bağlantısının yapımı için İstanbul Büyükşehir Belediyesi üzerine düşeni yapmıştır ve yapacaktır.

Bu haber toplam 1258 defa okunmuştur
HABERE YORUM KAT