1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Sarıyer Belediyesi'nden açıklama
Sarıyer Belediyesi'nden açıklama

Sarıyer Belediyesi'nden açıklama

A+A-

Sayın Yetkili,
 
www.sarıyermanset.com adresli internet sitenizde 6 Kasım 2010 tarihinde “Böyle kıyak görülmedi!”; 8 Kasım 2010 tarihinde ise; “Ak Parti: Şaibeye evet diyemezdik”; “İşte Eczacıbaşı’na sağlanan rant”; “Eczacıbaşı’nı bırak Derbent’e bak”; “Meclis’i böyle terk ettiler” başlıklarıyla aynı konuyu içeren 5 ayrı haber daha yayımlanmıştır.
 
Belediyemizi ve Belediye Meclisimizi yıpratmayı amaçlayan haberlerde tamamen kasıtlı ve gerçek dışı bilgi ve ifadelere yer verilmiştir.
 
Şöyle ki;
Eczacıbaşı Grubu’nun Uskumruköy’de yapacağı ‘’Ormanada projesi’’ olarak bilinen 177 ada 2 parsel, 255 ada 1 parsel. 256 ada 1 parsel, 196 ada 17–18 parseller, 257 ada 1–2 parseller, 259 ada 2 parsel, 260 ada 2 parsele ait imar planı değişikliğine ilişkin olarak; 1/5000 plan yapma ve değiştirme yetkisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde olduğundan öncelikle söz konusu yere ilişkin 1/5000 Ölçekli İmar Planı Tadilatı, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 19.11.2009 tarih 2421 sayılı kararı ve İstanbul III Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun  21.4.2010 tarih ve 4336 sayılı kararı ile uygun bulunarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nca 25.5.2010 tarihinde onaylanmıştır.
 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Koruma Kurulu tarafından onaylanan plan değişikliği onama prosedürü gereği İBB Başkanlığı’nın 20.8.2004 tarih S/89 sayılı Genelgesi 20.8.2004 tarih S/90 sayılı Başkanlık onayı, 3194 sayılı İmar Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun ilgili maddeleri ve yönetmelikler doğrultusunda incelenip karar alınmak üzere Sarıyer Belediyesi’ne iletilmiştir.
 
1/1000’lik planların 1/5000 üst ölçek planlara uygun olması gerektiğinden söz konusu 1000’lik plan değişikliği üst ölçek 1/5000 ölçek plana bağlı kalınarak Sarıyer İlçe Belediye Meclisi’ne iletilmiştir.
 
Ayrıca plan değişikliği ile ilgili olarak;  yürürlükteki planın yol istikametlerine dokunulmamış, yol alanları aynen korunmuş, yapılanma şartları ve fonksiyon alanları büyüklükleri değiştirilmeden yeniden düzenlenmiştir. Mesleki ve Teknik Öğretim alanı arttırılarak daha fazla donatı alanı ayrılmıştır.
 
Dere ve vadi tabanları yürürlükteki planda ve değişiklik planında da yeşil alan olarak planlanmış olup iddia edildiği gibi plan değişikliği ile “yeşil alanların atıl yere taşındığı” ve “villa yapılacak alanların yüksek yere çekildiği” iddiası da doğru değildir.
 
Sarıyer Belediyesi, söz konusu yere ilişkin olarak yürürlükteki yasa ve yönetmelikler doğrultusunda işlem yapmış olup, herhangi bir kişiye aileye ya da zümreye ayrıcalık tanınmamıştır.
 
Haberlerde yer alan “İlgili madde görüşüldüğü sırada karar yeter sayısı yoktu” şeklindeki iddia da tamamen gerçek dışıdır. Bu konuda, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun ilgili 10. Maddesi son derece açıktır. İlgili Maddede, “Meclis, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alınır. Ancak karar yeter sayısı üye tam sayısının dörtte birinden az olamaz. Meclis başkanı, meclis üye tam sayısına dahildir. Oyların eşitliği halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış olur” denilmektedir.
 
Bilgilerinize sunulur.
 
Saygılarımızla.

Bu haber toplam 1120 defa okunmuştur

HABERE YORUM KAT